Formal: <T> / <E>

Makanaming: T / E

10 D' U' F' f2 U' u' -10
F FB
0-1 \ U' U' T' f' F U d 01
R FB
JJ -23 e' w e -10
L FB
10 \ e' w e 2-3 JJ
L LR
JJ -23 e' w e -10
10 \ e' w e 2-3 JJ

									

									
0.00084852
%8.4852
8