Formal: <Sa> / <Sb>

Makanaming: Sa / Sa

10 3Adj 0-1 E E' -11
F L

									

									

									
0.00154321
%15.4321
16